** زدن کد ملی الزامیست و در صورت اشتباه وارد شدن مشکلات احتمالی مسوئیلیت سوار نشدن ثبته نام کننده میباشد ***

** تور ها چارتر میباشد و قابل استرداد نمیباشد ***

** خسارت کنسل کردن بلیت با اژانس هماهنگ شود ***